יום שלישי, 20 בדצמבר 2022

קנגורו בבטבע

 

אני מתאמן בציור מתוך בןבןת של חיות עכשיו אבל ךפעמים אצציר כרגי מתוך הזיכרן