יום ראשון, 25 בספטמבר 2022

פיטר בורגאל האב- נפילת מלאכי החבלה

 https://amanart.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/bruegel-fallen-angels/?fbclid=IwAR35RqgPAtzwBzstLRA_p3JLDEd9GWJwj0c3R6TgD9hqvoxYevIqHQFMeJc


הפנים של אבא ואימא נראים כדמויות שפוחלצו בציור הזה.

והפגיעה בדמויות אלו  ובדמויות אחרות מוכרות והזוועה הנראת בציור זה לעיני ה' היא הסיבה לנפילת מלאכי החבלה.

זו תחילת  סוף הרישעה.

במקומות אחרים הציור נקרא גם מלחמת המלאכים או קרב המלאכים

https://amanart.co.il/wp-content/uploads/2014/04/%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%92%D7%9C-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%94_mini.jpg

יום שישי, 16 בספטמבר 2022

דעתי על תחיית המתים לרשעים

ידוע שתהיה תחית מתים לצדיקים והם ל"ו צדיקים  וקהילתם שהם יסוד לתרבות ובזכותם העולם קיים.

אך מה על אנשים טובים סתם- דעתי שהם יחיו בתחית  המתים בזמן המתאים והאפשרי

ומה עם אנשי שאינם רשעים ואיננם צדיקים גם הם יחיו אחרי שהחברה תהיה מתוקנת וטןבה.

ויתאפשר לחנכם ולהיטיבם כך שזרעם יהיה גם טוב.גבר כאישה.

ומה על רשעים ורשעים גמורים ואפילו רשעי עולם.הם חהיו האחרונים בתור כאשר החברה תהיה מתוקנת לגמרי והם יוחיו אחד אחד לאט לאט ויחונכו לטוב וילדהם יהיו טובים כמובן ונפשם תהיה טובה.יומצאו הדרכים להטיב את נפשם\ נשמתם

 ןהם לא יהיו לאבות זרע רשעים ומקימים רשעים כמוהם- אלא זרעם יהיה טוב.גבר כאישה

ימצאו הדרכים לעשות זאת בעזרת האל על ידי ל"ו צדיקים וקהילתם וכל חכם וטוב באדם.

ואותם רשעי עולם שפרקו את עצמם לדעת ולא עשו תשובה מלאה לנצח יהיו בגיהנום בידי אלוהים ומלאכיו. 

ועד אז כל המדמה בליבו שרשעים ורשיעים גמורים יחיו לנצח יותר ממיליון שנה למשל.ולמעשה פחות.

 הוא רק מדמה בליבו.

למעשה הכלל הוא כזה כל בני האדם יחיו ויקומו בתחיית המתים אך כמובן כאשר אפשר

יהיה לתקנם ולתקן את נפשם נשמתם. וזה יהיה רק כאשר כל החברה תהיה טובה כ ל"ו צדיקים שהם יסוד לתרבות ובזכותם העולם קיים. וקהילתם. והסיבה היא שאם יקומו רשעים ורשעים גמורים ורשעי עולם -העולם יהיה נשחת ורע    בעיני אלוהים      (הבורא) יש  קודם להיטיבם ולהטיב את נפשם. נשמתם. כך שזרעם יהיה טוב כמובן - גברים כנשים.

דור אחרון הוא לא מוות האדם  ולא מוות כל חי. וחורבן העולם.

העולם  ( היקום ) יהיה קיים לנצח

והאדם נועד לחיות בו ולא למות. וכל המת יחיה. בתחית המתים.


   דור אחרון הוא דור אחרון לרשעה בו כל בני הדם יחיו לנצח. ולא יהיה מוות בכלל.

(כאשר לא יהיה מוות- המושג המילה דור כקשור למוות יעלם.

ויהיה רק קיים באגדות וסיפורים על העבר בו היו רשעים רבים. ללקח.

קרנף לבן 

17.9.22

 וכבר כתוב בתנ"ך " ובילע המות לנצת". וראה גם את השיר בו אנו שרים בפסח- חד גדיה. ואני כבר צמחוני.ואסור כבר להקריב קורבנות

והאמינו במיקרא שהעם היהודי יהיה טוב מאוד בעתיד כמו ל"ו צדיקים או לפחות כל"ו צדיקים וקהילתם

וכתבו שיאחזו  כל  בני האדם ביהודים ללכת בדרכם ולהיות טובים מאוד.

     וחסידי אומות העולם טובים בעיני כמו ל"ו צדיקים וקהילתם


 ו האדם נועד לחיות בארץ  ועל פני כוכבי הלכת בכל היקום  ובכל הגלקציות ולא להיות רוח נפש נשמה בלי בשר.

 ולא להפוך למלאך ורמזתי את זה כבר לחכמים מאוד במאמר" אלוהים הוא טוב מאוד" כי הרשעים והטועים מאוד  הפנטו יכשפו אותי והתנו אותי ולחצו והפחידו והטעו לא לכתוב כך.

ועוד נקודה הסוותי  במאמר" אלוהים הוא טוב מאוד" אך הפצתי את זה בעל פה  בצינעה ורמזתי במאמר לחכמים מאוד.

דעתי שנשמת. רוח. נפש כל חי ובכללו האדם נולדה בשמים בחלל הבין כוכבי ואבות נשמה זאת הם אלוהים( הבורא) והשכינה אישתו היחידה והנאמנה תמיד והוא נאמן לה תמיד. ונולדו להם  שנים נשמת זכר ונשמת נקבה(גם את המלאכים אלוהים והשכינה הולידו אך הם נועדו להיות מלאכים ולא בני אדם בעתיד ובשר ודם). ובשמים הם התרבו קצת ועסקו עם כל קהילתם

 בחיבור ביו גוף( עפר)  לנפש. ושהושלמה משימתם הובאו על ידי אלוהים ( הבורא) לכדור הארץ כתאים ( חידקים). ואז התחיל התהליך האבולוציוני בעזרת הבורא כפי שכתבתי במאמר "אלוהים הוא טוב מאוד" וכבר כתבתי במאמר נפש  הזכר היא זכר ונפש הנקבה היא  נקבה -- אולי במילים אחרות.

ועדות לכך שנפש נוצרה בשמים ושם נעשתה המלאכה של חיבור בין נפש לעפר היא חומר אורגני בכוכבים  אחרים ואפילו רב מאוד שמזהים  האסטרו פיזיקים מהארץ בתצפיותיהם. 

                                                                                        קרנף לבן (  שם עט שלי)

17.9.22


2022


                  

יום חמישי, 15 בספטמבר 2022

פני הדור כפני הכלב

 פני הדור כפני הכלב

 
יש המדמים שאפשר להחיש את הגאולה
אם ישחיתו את הדור
עד שהכל יואמרו
פני הדור כפניי הכלב
ועוד ינסו לחולל את מלחמת גוג ומגוג
או את יום השם
עליהם נאמר מפי חז"ל
תפח רוחם שלמחשבי הקיצים
יום השם הוא יום חושך ולא אור
אל תוחללו חושך ואל תוחללו אור
שימו ידיכם בכיסים
או שלבו אותם מול החזה
למען יהיה שלום ולא אלימות או מלחמה
תחת השאה   או לחישת הנחש שרף
של מחשבי הקיצים
16.9.22

ציור של גמל


 

יום שישי, 9 בספטמבר 2022

אני תוהה ובוהה

 אני תוהה ובוהה 

מתי הרשע יתום

ועץ ילבבלב

לא רק באישון הליל

ופרח יפרח

לא רק במחסה

ואני ארקוד ואשמח מאוד

אשמח את אשתי

והיא תשמח איתי

10.9.22הרשע ----haresha

יום חמישי, 8 בספטמבר 2022

פיל באקריליק


 ציירתי היום אחרי כמה שנים שלא ציירתי באקריליק